Thiếu tướng Lê Tấn Tới

Năm sinh: 1969
Dân tộc: Kinh
Quê quán: thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Chức vụ: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

 

 

Giới thiệu
Liên kết Website