Thượng tướng Lê Quý Vương

Năm sinh: 1956
Dân tộc: Kinh
Quê quán: huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an
Giới thiệu
Liên kết Website