• Văn bản mới
  • Văn bản có hiệu lực trong tháng
  • Giới thiệu văn bản mới

Về quản lý, sử dụng pháo

Ngày ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: 11/01/2021

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Ngày ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: 10/01/2021 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: 25/12/2020

Kết quả xổ số miền bắc tối naySửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 05/11/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 01/01/2021

Kết quả xổ số miền bắc tối nayQuyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2020)

Ngày ban hành: 23/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 23/10/2020

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

Ngày ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: 23/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Quy định quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Ngày ban hành: 16/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 30/11/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Ngày ban hành: 14/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 01/12/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 01/12/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày ban hành: 28/09/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 15/11/2020

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: 25/12/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Ngày ban hành: 14/10/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Hiệu lực: 01/12/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Kết quả xổ số miền bắc tối nayQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ngày ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: 01/12/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Kết quả xổ số miền bắc tối nayVăn bản hợp nhất Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 20/08/2020

Kết quả xổ số miền bắc tối nayVăn bản hợp nhất Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 14/05/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày ban hành: 22/04/2020

Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Ngày ban hành: 22/04/2020

Kết quả xổ số miền bắc tối nayVăn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

Ngày ban hành: 09/04/2020 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Kết quả xổ số miền bắc tối nayHướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trong CAND

Ngày ban hành: 08/05/2018 Kết quả xổ số miền bắc tối nay

Về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

Ngày ban hành: 07/05/2018

Ngày 04/12/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD); Dự thảo gồm 06 chương 23 điều.
Ngày 04/12/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD); Dự thảo gồm 03 chương 13 điều.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC); Nghị định gồm 09 chương 54 điều.
Ngày 18/11/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hoá trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 27 điều.
Ngày 09/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Nghị định gồm 05 chương 37 điều.
Ngày 05/11/2020, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành Thông tư số 117/2020/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BCA ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
Ngày 09/11/2020, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.
Ngày 06/11/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông (TNGT) gồm 05 chương 33 điều; áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT.
Mới đây, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.